ใครๆก็มาถ้ามาเชียงใหม่

ใครๆก็มาถ้ามาเชียงใหม่

วัดดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์

พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

วัดดอยคำ ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรมาไม่น้อย จึงทำให้สภาพของวัดดูมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ แต่ความจริงแล้ววัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดสุวรรณบรรพต สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1230

โดย เจ้ามหันตยศ และ เจ้าอนันตยศ พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัยเลยค่ะ ภายในวัดก็จะเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุดอยคำ ศาลาการเปรียญ

รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญๆ อีก 2 องค์ คือ พระรอดหลวง พระพุทธรูปหินทรายปิดทององค์ใหญ่ และ พระสามหมอ พระพุทธรูปเนื้อดินที่มีการขุดพบโดยชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2509 และนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

นอกจาก พระธาตุดอยคำ พระรอดหลวง และ พระสามหมอแล้ว ก็ยังมีรูปยักษ์ 2 ตนที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพระธาตุดอยคำ แห่งนี้เช่นกัน ตามตำนานแล้ว ดอยคำ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ผัวเมีย 2 ตน ชื่อว่า จิตา และ ตาเขียว

แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ปู่แสะ และ ย่าแสะ ค่ะ มีอยู่วันหนึ่ง เทวดาได้นำพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้กับปูแสะและย่าแสะเพื่อเก็บรักษาโดยฝังไว้บน ดอยคำ และก่อสถูปครอบทับเอาไว้

นอกจาก พระธาตุดอยคำ พระรอดหลวง และ พระสามหมอแล้ว ก็ยังมีรูปยักษ์ 2 ตนที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพระธาตุดอยคำ แห่งนี้เช่นกัน ตามตำนานแล้ว ดอยคำ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ผัวเมีย 2 ตน ชื่อว่า จิตา และ ตาเขียว

แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ปู่แสะ และ ย่าแสะ ค่ะ มีอยู่วันหนึ่ง เทวดาได้นำพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้กับปูแสะและย่าแสะเพื่อเก็บรักษาโดยฝังไว้บน ดอยคำ และก่อสถูปครอบทับเอาไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น